O PilsFree

Co je PilsFree

PilsFree, z.s. je otevřené společenství lidí, majících společný cíl - provoz a rozvoj počítačové sítě v Plzni a okolí.

Síť vznikla a stále je rozvíjena členy PilsFree v jejich volném čase. Z toho vyplývají důležité odlišnosti oproti komerčním subjektům, tou základní je právní forma, kterou je zapsaný spolek - tedy PilsFree, z.s.

Cílem PilsFree je vytvořit síť s vlastními pravidly, sociálními i technickými. Připojit se k PilsFree může každý, kdo sdílí tento cíl. Odměnou za větší míru Vaší samostatnosti tak bude permanentní přístup do vnitřní sítě bez omezení objemu dat, podstatně vyšší průměrná rychlost připojení a v neposlední řadě také přátelské společenství členů sdružení.

Co není PilsFree

PilsFree, z.s. není poskytovatelem veřejných služeb elektronických komunikací ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Cílem PilsFree tedy není profesionálně poskytovat internet a běžné související služby (instalace, servis, garance rychlosti připojení či dostupnosti atd.). Pokud takové služby očekáváte nebo dokonce vyžadujete, zvolte raději možnost klasického zákaznického vztahu s některým komerčním poskytovatelem (ISP).