Kontrolní a revizní komise PilsFree

Vítejte na stránkách Kontrolní a revizní komise

Kontrolní a revizní komise (KRK) je nezávislým kontrolním orgánem PilsFree a ze své činnosti se zodpovídá Členské schůzi. 

Jejím hlavním úkolem je průběžné sledování a kontrola správnosti hospodaření a veškeré činnosti spolku a ke zjištěným skutečnostem navrhuje Členské schůzi nebo Radě opatření k nápravě.

KRK je ustanovena na základě Stanov spolku (aktuálně článku 10). Není li stanoveno jinak, KRK zasedá minimálně 4x do roka a z těchto zasedání se pořizuje zápis. V současné době má pět členů.

Komise může zahájit šetření i z cizího podnětu. Domníváte li se, že někdo svým jednáním jakkoliv poškozuje PilsFree, kontaktujte kteréhokoliv jejího člena.

Novinky

10.04.2019

Zápis KRK 03/19

Vyšel nový zápis KRK. Přečíst si ho můžete v IS PilsFree.

 

18.03.2019

Zápis KRK 02/19

Vyšel nový zápis KRK. Přečíst si ho můžete v IS PilsFree.

 

Všechny novinky »